top of page

Vassbo

Vassbos historia är både lång och spännande. Ursprungligen har Vassbo varit en del av bergmanslandskapet som bergmansgård med hyttor. Vassbo fungerade sedan som skola i olika former såsom lantbruksskola, trädgårdsskola och naturbruksgymnasium. Vid Vassbo, som det står skrivet i Kopparbergs Läns Hushållningssällskaps skrift om Vassbo: "...Fick de också, förmodligen i större omfattning än i flertalet andra skolor, nyttig träning både i slöjd och i smide..." Namnet Vassbo betyder "Vastes Fäbodar". Vastes är ett mansnamn och senare delen av namnet är en form av bodh (fäbod)

Herrgården.jfif
bottom of page