top of page

Vassbo

Vassbos historia är både lång och spännande. Ursprungligen har Vassbo varit en del av bergmanslandskapet som bergmansgård med hyttor. Namnet Vassbo betyder "Vastes Fäbodar". Vastes är ett mansnamn och senare delen av namnet är en form av bodh (fäbod).

 

Vassbo fungerade sedan som skola i olika former. Mellan åren 1856-1956 var det lantmannaskola. Efter det har varit lantbruksskola, trädgårdsskola och naturbruksgymnasium under olika regi fram till år 1996 då skoldriften lades ner. Vid Vassbo, som det står skrivet i Kopparbergs Läns Hushållningssällskaps skrift om Vassbo: "...Fick de också, förmodligen i större omfattning än i flertalet andra skolor, nyttig träning både i slöjd och i smide...".

Efter att skolan lades ner har det bedrivits olika former av verksamheter på Vassbo så som värdshus, caféer, handelsträdgård, privata företag etc. År 2006 styckades Vassbo av och fastigheter såldes till privata ägare. Det startades även en samfällighet och det har sedan dess sett ut som det gör idag med några enstaka företag och mestadels privata bostäder. I Kryddgården (byggnaden där vi håller till) har det bedrivits vandrarhem sedan 2007.

År 2022 var det vi, syskonen Linnea och Erik, som köpte och tog över vandrarhemmet och driver det idag Vassbo Logi & Event med fokus på boende, event och konferens.

Herrgården.jfif
bottom of page